Avtalslagen

Avtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet. Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Avtalet är ett viktigt och oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Vill du läsa mer och fördjupa dig i avtalslagen? Klicka här.