Historien om hästavtal

Om

Med egna hästar och en jurist i familjen kom idén till med Hästavtal för 10 år sedan. Istället för att, som på den tiden, till exempel ta sig till bokaffären för att köpa de förtryckta dokumenten (som rätt så ofta var slutsålda), kunna köpa avtalen i en webbshop och ladda ner dem direkt online (eller få hemskickat med post). Så bekvämt!

Så föddes idén med Hästavtal. Det var (och är fortfarande) ett roligt arbete med att skapa avtalsdokumenten och lägga dem i  webbshoppen. Vi eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt och uppdaterar detsamma regelbundet. 

Ett avtal från Hästavtal skiljer sig lite från andra standardavtal genom att de innehåller några fler paragrafer som kan vara viktiga att få med i ett avtal. Avtalen är så klart inte avsedda att ersätta rådgivning av en jurist och du ansvarar själv för att du har rätt information avseende hur du ska agera i ditt enskilda fall. 

Vi hoppas att du hittar det avtal du söker!

Ps. Kontakta gärna oss om du saknar något avtal du behöver eller till exempel vill få med din logga på ett avtal för att du är en näringsidkare, så försöker vi att hjälpa till med det.

Hälsningar,

Nina Hästavtal
Hästavtal ger trygghet