Köpvillkor

- uppdaterad 202205

Om dessa köpvillkor

Webbplatsen ägs och bedrivs av Digitance (org.nr. 651013-0187) och benämns i köpvillkoren som “vi”, “oss” eller “Hästavtal”.

Webbplatsen tillhandahåller en tjänst (“tjänsten”) för produkter (“produkterna”) i form av hästrelaterade juridiska dokument (standardavtal) som levereras i PDF-format.

Som besökare på webbplatsen och kund hos oss åtar du dig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra villkor, regler och instruktioner som publiceras på webbplatsen, eller förmedlas i samband med köp eller annan kommunikation med oss. Genom att använda tjänsten accepterar du dessa allmänna villkor och åtar dig att följa dessa. Läs gärna igenom vår integritets- och cookiepolicy innan användning av webbplatsen.

Vid frågor om dessa villkor eller användningen av webbplatsen eller tjänsten kan du kontakta oss via e-post till maila@hastavtal.se.

Priser

Betalning

Vi använder PayPal som betalningslösning och du kan betala med alla de vanliga kredit- och betalkorten.
Du behöver inget PayPalkonto för att betala.
Pengarna reserveras på ditt konto och dras vanligen direkt, dock senast inom 24 timmar.

PayPal tillhandahåller en av marknadens säkraste plattformar för kortbetalning och inte ens vi kan se dina uppgifter.

Leverans

Leverans sker direkt efter att du som kund fullgjort din betalning.

Onlineavtalen (hästavtal online) levereras i det digitala dokumentformatet PDF och kan laddas ner direkt på bekräftelsesidan “Tack” vilken visas automatiskt när du skickat din order och betalat för Produkten. Du kan också ladda ner Produkten genom att klicka på nerladdningslänken i bekräftelsemailet du får när ditt köp är genomfört.

Nerladdningslänken är giltig (aktiv) i 7 dagar och kan användas två gånger. Om du inte haft möjlighet att ladda ner ditt avtal inom den här tiden eller råkat radera avtalet från din dator, ber vi dig att kontakta oss genom att skicka ett email till maila@hastavtal.se, så hjälper vi dig. Uppge i sådant fall ditt namn och ordernummer, så skickar vi dig ett email med ditt avtal som en bilaga.

Hästavtalen med post skickas samma dag när betalningen är bekräftad före kl. 16.00. Sker det efter kl. 16.00 skickas hästavtalen med post nästkommande dag.

Reklamation & ångerrätt

Kontakta oss om du upplever något problem vid nerladdning av ditt hästavtal eller om du har någon annan form av reklamation.
Uppge ordernummer samt dina kontaktuppgifter. Var tydlig med att det rör sig om en reklamation och förklara på vilket sätt du är missnöjd.

Använd vårt kontaktformulär eller skicka din reklamation via e-post till maila@hastavtal.se.

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Observera dock att de nerladdningsbara avtalen är digitalt innehåll som automatiskt levereras direkt efter att du betalt.

När en digital vara blivit levererad så likställs det med att du som användare har samtyckt till att leverans av tjänst påbörjas under ångerfristen vilket medför att ångerrätt ej kan göras gällande.

Ansvarsbegränsning

Kunden ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kundens data eller kommunikationsutrustning och programvara. Kunden ansvarar också för riktigheten i den information som lämnas i samband med köp av Produkterna.

Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår genom att kunden lämnat felaktig information.

På Webbplatsen och i Produkterna görs från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar. Vi eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt.

All information på Webbplatsen är av allmän karaktär och utgör ingen juridisk rådgivning. Tjänsten, Produkterna, anvisningar och information på Webbplatsen är inte avsett att ersätta rådgivning av en jurist och du ansvarar själv för att du har rätt information avseende hur du ska agera i ditt enskilda fall. Vi iklär oss således inte något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till enskild kund eller till tredje man.

Immateriella rättigheter

Användarrätten till nerladdade Produkterna, eller de Produkter som skickats med post, gäller endast för den person som
betalat för denna produkt och användarrätten får ej överlåtas till tredje person. Det är absolut förbjudet för användare av våra produkter att kopiera eller på annat sätt sprida de köpta Produkterna.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och den dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018 inom EU.

Läs mer om det på sidan Integritetspolicy.